A10. Spojna cesta ČCP Karamatići-luka Ploče

MCR-002_resize
MCR-S6_resize
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
previous arrow
next arrow
MCR-002_resize
MCR-S6_resize
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
previous arrow
next arrow

Naziv objekta: A10. Spojna cesta ČCP Karamatići – luka Ploče

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Uloga: Izrada glavnog i izvedbenog geotehničkog projekta trase. Izrada glavnog projekta temeljenja mosta crna rijeka. Ispitivanja nosivosti pilota dinamičkim postupkom.

Napomena: U Institutu IGH