A10. Spojna cesta ČCP Karamatići-luka Ploče

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Naziv objekta: A10. Spojna cesta ČCP Karamatići – luka Ploče

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Uloga: Izrada glavnog i izvedbenog geotehničkog projekta trase. Izrada glavnog projekta temeljenja mosta crna rijeka. Ispitivanja nosivosti pilota dinamičkim postupkom.

Napomena: U Institutu IGH