Reference


Geotehnički istražni radovi, geotehnički elaborat


Projekti zaštite građevinskih jama


Projekti dubokog temelja i poboljšanje temeljnog tla


Geotehnički nadzor