Autocesta koridor Vc u Bih Dionica: Donja Gračanica-Drivuša Poddionica

20180215_133500
20180216_113946
20180223_095517
20180206_112919
20180306_140132
20180412_112351
20180412_112807
20180412_115802
20180412_115913
20180412_120248
previous arrow
next arrow
20180215_133500
20180216_113946
20180223_095517
20180206_112919
20180306_140132
20180412_112351
20180412_112807
20180412_115802
20180412_115913
20180412_120248
previous arrow
next arrow

Naziv objekta: Autocesta koridor Vc u Bih. Dionica: Donja Gračanica-Drivuša. Podddionica: Klopče-donja Gračanica.

Investitor: Javno poduzeće autoceste federacije BiH

Uloga: Geotehnički nadzor