Cesta između ŽUC 5031 i ŽUC 5033

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Naziv objekta: Cesta između ŽUC 5031 i ŽUC 5033, dionica Hrvatsko-Ložac od stac 0+220,00 do stac 2+846,08

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Uloga: Izrada izmjene i dopune izvedbenih projekata