Cesta između ŽUC 5031 i ŽUC 5033

20170503_115828
20170503_115833
20170503_115912
20170503_120059
20170503_120104
20170503_120110
previous arrow
next arrow
20170503_115828
20170503_115833
20170503_115912
20170503_120059
20170503_120104
20170503_120110
previous arrow
next arrow

Naziv objekta: Cesta između ŽUC 5031 i ŽUC 5033, dionica Hrvatsko-Ložac od stac 0+220,00 do stac 2+846,08

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

Uloga: Izrada izmjene i dopune izvedbenih projekata