Poslovni kompleks HEP-a u Kupskoj ulici

SAMSUNG
DSC04467
IMG_0508
IMG_7605
IMG_7613
IMG_7624
IMG_7826
previous arrow
next arrow
SAMSUNG
DSC04467
IMG_0508
IMG_7605
IMG_7613
IMG_7624
IMG_7826
previous arrow
next arrow

Naziv objekta: Poslovni kompleks HEP-a u Kupskoj ulici

Investitor: Hrvatska Elektroprivreda d.d.

Uloga: Projektant glavnog i izvedbenog projekta zaštite građevinske jame (sanacija)

Napomena: U Institutu IGH