Poslovno trgovačka građevina u Puli-1. faza

20171026_121512
20171030_135200
20171030_170119
20171030_170122
20171030_171134
20171030_171146
previous arrow
next arrow
20171026_121512
20171030_135200
20171030_170119
20171030_170122
20171030_171134
20171030_171146
previous arrow
next arrow

Naziv objekta: Poslovno trgovačka građevina u Puli – 1. faza

Investitor: LESNINA H d.o.o.

Uloga: Geotehnički istražni radovi. Projekt poboljšanja temeljnog tla. Geotehnički nadzor