Projekti dubokog temelja i poboljšanje temeljnog tla

Trgovački centar „DESIGNER OUTLET CROATIA“

Rekonstrkcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i Grad Ploče

Rekonstrukcija kotlovskog postrojenja TE Plomin 2